SELECT LANGUAGE:
Layout Image

Дай ми, Боже…

Дай ми, Боже, вяра като на Авраам
Той готов бе да ти принесе във жертва

свята своя мил единствен Син.

Дай ми, Боже, вяра като на Авраам.
Дай ми, Боже, вяра като на Данаил.
Той бе хвърлен в рова сам, дълбок сред

лъвовете страшни и свирепи, зли.

Дай ми, Боже, вяра като на Даниил.
Дай ми, Боже, вяра като на Симеон.
Той не се съмняваше за миг в това,

което Ти му беше обещал.

Дай ми, Боже, вяра като на Симеон.
Дай ми, Боже, вярата на архидякон Стефана,
Той бе верен твой слуга,

убит за твойте вечни свети

Дай ми, Боже, вярата на архидякон Стефана,
Дай ми, Боже, вяра като на Авраам,
Дай ми, Боже, вяра като на Данаил,
Дай ми, Боже, вяра като на Симеон,
Дай ми, Боже, вярата на архидякон Стефана.