SELECT LANGUAGE:
Layout Image

Молитва към ангела-хранител

Ангеле Божий, хранителю мой светий
от Бога в небесата за мене даден,

ти ме днес просветли,
и от всичко зло запази,
към благи дела ме настави, на пътя на спасението ме упъти,
тъй като ти е дадена сила да пазиш моята душа,

Не спирай с покрова на твоите крила
да ме закриляш навсегда!

Aмин!