SELECT LANGUAGE:
Layout Image

Молитва към Господа Иисуса-за деца

Господи Иисусе Христе!
Когато беше на земята, Ти каза:

“Оставете децата да дохождат при мене и не им пречете!”
Затова и аз идвам смирено при Тебе с усърдна молитва:
Прости ми каквото съм грешил!

Изпрати Твоя Свети Дух да обнови сърцето ми,
направи ме Твое дете и ме запази от всяко зло.
Помагай ми да Те обичам от все сърце,
да почитам Твоето слово,
да пазя Твоите заповеди и да Ти се моля всеки ден.

Помогни ми да бъда добро и мъдро дете – послушно
на родителите и учителите си.
Благослови родителите ми, братята и сестрите ми
и всичките ми роднини и приятели.

Благослови, Господи, всички човеци навсякъде!
Амин!